Consultancy

De verbinding van ICT met strategie, bedrijfsvoering, medewerkers en huisvesting vraagt om visie, strategische keuzes en implementatiekracht. Wij helpen u op weg met onze gedegen ICT-kennis, gecombineerd met branchekennis en ervaring in het voor elkaar krijgen van gewenste veranderingen. Dat resulteert in maatwerk waarmee u de toekomst naar uw hand zet. Wij pakken uw vraag doelgericht aan, maar altijd met oog voor de menselijke kant.

ICT prestaties in organisaties verbeteren

Veel organisatie worstelen met de vraag hoe ICT meer kan bijdragen aan de business prestaties en hoe de prestaties van de ICT afdeling zelf verbeterd kunnen worden. Wij helpen u daarbij.

Kansen grijpen door ICT innovatie

U wilt innoveren met de inzet van vernieuwende ICT. Uw huidige producten of diensten verbeteren, of komen tot nieuwe proposities voor klanten met behulp van de inzet van nieuwe technologie.

Beter besturen door ICT architectuur

U moet ICT-oplossingen beoordelen, keuzes maken, een strategie voor de toekomst uitstippelen – allemaal ingewikkelde zaken. Alles hangt met alles samen: de processen, de functionaliteit, de gegevens, de technologie. Wij bieden u overzicht.

Organiseren en besturen van ICT

U wilt de juiste ICT-projecten doen en deze soepel laten verlopen. Wij pakken dat samen met u op en helpen u met de besluitvorming en de uitvoering.

Uw organisatie richten met kernwaarden

U wilt duidelijkheid scheppen in uw organisatie. Een manier om dat doel te bereiken, is het aanscherpen van uw kernwaarden. Op basis daarvan kunt u gericht streven naar een gedragsverandering binnen uw organisatie. Onze adviseurs helpen u dat proces op te starten.

Digitaal leiderschap opnieuw vormgeven

Organisaties worden meer en meer digitaal. Dat stelt andere eisen aan managers, medewerkers en de ICT-afdeling. Wij helpen u met die nieuwe manier van leiderschap.